In English
Finn oss på Facebook
Trådløst Superbredbånd Støren og Ålen

Vi satser på Trådløst Superbredbånd

13.11.2015

Gauldal IKT og morselskapet Gauldal Energi lanserer sin strategi for neste generasjon bredbånd i Gauldalen. Etter et vellykket pilotprosjekt er utbygging nå i gang for Støren og Ålen i første omgang.

Vår klare overordnede målsetting er å kunne tilby bredbånd med kapasitet over 30 Mbit/s til så mange som mulig både i tettsteder og grender i Gauldalen. Det krever nye moderne løsninger med god rekkevidde.

Telefonkabelens tid er snart forbi

Gauldal IKT har levert ADSL og VDSL løsninger i over 12 år og vil opprettholde dette tilbudet i overskuelig fremtid men ser samtidig klare begrensninger for bredbånd over telefonkabelen. VDSL har god nok kapasitet, i alle fall for nedlasting, men altfor begrenset rekkevidde samt at det er mer utsatt for støy og gir dermed oftere ujevn og uforutsigbar kapasitet og kvalitet. All kapasitetsøkning innenfor denne teknologien de siste årene har bare ført til kortere og kortere rekkevidde og da faller mange utenfor.

Trådløst Superbredbånd

Trådløst Superbredbånd rekker over større avstander og gir i dag fullgod kapasitet mellom 30-55 Mbit/s til abonnentene med kortere svartider enn ADSL og VDSL.

Vi snakker her om kvotefritt og fastmontert trådløst bredbånd med de muligheter det medfører til forutsigbar og stabil kapasitet og kvalitet. Eget pilotprosjekt sammen med gode referanseprosjekter internasjonal gjør oss trygge på at dette er noe vi vil satse på for å kunne oppnå vår målsetting om over 30 Mbit/s til så mange som mulig.

Gauldal IKT er i gang med utbyggingsprosjektet og håper på å få de første kundene på plass innen kort tid. 
GAULDAL IKT AS - Kjørkvollveien 1 - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 40 - post@gauldalikt.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode