In English
Finn oss på Facebook

El-sjekken

Ta el-sjekken


Hvis svaret er JA på et eller flere av følgende spørsmål må du straks ta kontakt med din elektriker.

JA
NEI
1. Går sikringer unormalt ofte?
2. Får du elektrisk sjokk eller støt?  
3. Har sikringer, stikkontakter eller annet fastmontert utstyr høy temperatur?

4. Er sikringer, stikkontakter eller annet fastmontert utstyr ødelagt eller løst?    
5. Er kabler løse eller defekte?    
6. Løser ikke jordfeilbryter ut ved betjening av testknappen?    
7. Er det hull eller utette kabelinnføringer i sikringsskapet?    
 8. Er det utstrakt bruk av skjøteledning eller ledninger som ligger gjennom døråpninger?