Finn oss på Facebook

Andre tjenester


Kabelpåvisning "Spør først–grav siden"

Har du behov for å få påvist våre strømkabler utfører vi dette gratis hvis vi får melding om dette senest 3 dager før graving skal skje.

Ta kontakt på 72 43 80 35 eller post@gauldalnett.no
Skader på kabler kan medføre erstatningsansvar.


Trefelling

Gauldal Nett bistår grunneiere med trefelling dersom det er fare for skade på vårt strømnett. Ta kontakt ved felling av trær nærmere enn 30 meter fra våre høyspentlinjer eller i nærhet av våre lavspentlinjer.
Er du uheldig og feller tre på en av våre linjer skal du ikke prøve å ta det av selv, men raskt ta kontakt på 72 43 80 35.
Skader på linje kan medføre erstatningsansvar.

Trær som felles av hensyn til personsikkerhet og leverings-sikkerhet bekostes av Gauldal Nett. Trær som felles etter grunneiers ønske faktureres etter medgått tid.

Melding/tilkobling av nytt anlegg

Gauldal Nett har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling med el-installatører. Gå til installatørmelding
GAULDAL NETT AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 35 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalnett.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode