In English
Finn oss på Facebook

Priser åpning/stenging av anlegg

Priser åpning/stengning av anlegg

Gauldal Nett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar.

Se utdrag fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060).

§ 9. Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot
Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

 

Ny kunde

Åpning av stengte anlegg foretas kun i tidsrommet kl 08.00–15.00 på virkedager.
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: kr 1400,- inkl. mva
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr 750,- inkl. mva
Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Manglende betaling

Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: kr 3000,- inkl. mva
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr 1500,- inkl. mva
Åpning foretas normalt ikke utenom tidsrommet kl 08.00–15.00 på virkedager.
I nødsituasjoner ta kontakt med vakttelefon 72438060.
Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.


Midlertidig stengning/gjenåpning

Gjelder kunder som ønsker anlegget stengt/frakoplet i mindre enn et år.
Åpning av midlertidig stengt anlegg i tidsrommet kl 08.00-15.00 på virkedager: kr 2000,- inkl. mva

Dersom anlegget har vært stengt mer enn et år, gjelder:
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: kr 1400,- inkl. mva
Åpningsgebyr der åpning av måler kan foretas fjernstyrt: kr 750,- inkl. mva
Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

GAULDAL NETT AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 35 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalnett.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode