Finn oss på Facebook

Nettleie bedrift

Nettleieprisen 01.01.2017


Den ordinære forbruksavgiften øker fra 16,0 til 16,32 øre/kWh.
Lav forbruksavgift-sats er uendret på 0,48 øre/kWh.

SMÅ NÆRING  eks. mva

Prisene er for næring med maks hovedsikring 125 A (230 V) og 80 A (400 V), gatelys og lysløyper.
Fastbeløp            
  kr 3750,- pr år      

              Forbruk    
18,9 øre pr kWh 
STOR NÆRING  eks. mva

Effek beregnes som middel av de 3 høyeste månedlige effektavlesningene per år.
Fastbeløp
  kr 17.800,- pr år    

Forbruk    
10,1 øre pr kWh 

      Effekt     
0-100 kW     kr 522,- pr. kW                             
          "
101-300 kW  kr 447,- pr. kW                              
          "
301-  kW       kr 371,- pr. kW                             


I tillegg kommer Forbruksavgift og Mva:
• Ordinær Forbruksavgift er 16,32 øre pr/kWh
• Redusert Forbruksavgift på 0,48 øre/kWh gjelder for industri,
bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter
som utøver industriproduksjon (Elektrisk kraft som benyttes til
selve produksjonsprosessen)
• Stortingsvedtak om Avgift på elektrisk kraft 2016 beskriver
avgiftsplikt, avgiftsfritak og redusert avgift.


I nettleie fastbeløp er kr 800,- til ENOVA inkludert. 

Alle priser er eks. mva. Gjeldende mva-sats er 25%.

Nettleiepriser for spesielle anlegg og tilknytning av private kraftverk
fås ved henvendelse til kunde@gauldalnett.no.

Hva er den totale kostnaden?

Oversikt over totale nettleiekostnader for deres anlegg er rapportert på MinSide

Effektstyring

Hvilke timer i uka er effekten høyest på ditt anlegg?

For å kunne styre effekten trengs tilgang til timesforbruket på anlegget.
MinSide er ukesrapporter tilgjengelige for timesmålte anlegg.
GAULDAL NETT AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 35 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalnett.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode