Finn oss på Facebook

Nettleie bedrift

Nettleieprisen 01.01.2018


Prisen i tabellene er oppgitt inkl. ENOVA kr 800,- i fastledd, men ekskl. forbruksavgift og mva.


Kundegrupper Fastledd
kr/år
Energiledd
sommer
mai-okt
øre/kWh
Energiledd
vinter
nov-april
øre/kWh 
Liten næring 
(125A-230V/80A-400V)     
2514,-
14,28 15,64
Veglys målt/umålt (brukstid 4000 t, gjelder eksisterende anlegg) 1200,- 14,28 15,64
Annet umålt forbruk (brukstid 8760t) 945,- 14,28 15,64

Vedrørende umålt forbruk: Det tillates ikke nye umålte anlegg. Det skal etableres måling.

NETTLEIE NÆRING  EFFEKTBASERT
Kundegruppe  Effektledd
kr/kW/mnd
Fastledd
kr/år
Energiledd
sommer
mai-okt
øre/kWh
Energiledd
vinter
nov-april
øre/kWh
Større næring
(230V og 400V)

Effektmålt med strømtrafo
-indirekte måling
trinn 1
(0-100kW)
49,- 4800,- 3,5 5,0
trinn 2
(>100kW)
47,6NETTLEIE NÆRING  ANLEGG MED HØYSPENTMÅLING OG EFFEKT
Kundegruppe  Effektledd
kr/kW/mnd
Fastledd
kr/år
Energiledd
sommer
mai-okt
øre/kWh
Energiledd
vinter
nov-april
øre/kWh
Større næring
31,9
14400,- 2,0 3,0


Avgifter på nettleie 2018
Forbruksavgift fra 01.01.18 (forslag til statsbudsjettet): 16,58 øre/kWh ekskl. mva. (20,73 øre/kWh inkl. mva.). Statsbudsjettet er ikke vedtatt i skrivende stund.

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,48 øre/kWh ekskl. mva.)

Mer informasjon er å finne på www.skatteetaten.no
Gauldal Nett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunde på at anlegg skal ha redusert avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr 800,- pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Merverdiavgift: 25%
GAULDAL NETT AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 35 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalnett.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode