In English
Finn oss på Facebook

Plusskunde

Hva er en plusskunde?

Sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet. Produksjonsenheter hvor det kreves omsetningskonsesjon eller sluttbrukere med produksjon som også leverer elektrisk energi til andre sluttbrukere, er ikke omfattet av ordningen for plusskunder.

Kostnader for å bli plusskunde

Plusskunden dekker selv kjøp og installasjon av produksjonsutstyret. Hvis det er behov for å forsterke strømnettet kan Gauldal Nett kreve anleggsbidrag for hele eller deler av kostnaden. Gauldal Nett betaler for AMS-måler som registrerer uttak av kraft i nettet og innmating av kraft på nettet.

Plusskunder avregnes etter nettoprinsippet, dvs for innmatet mengde, ikke brutto produksjon.

Plusskunden betaler ordinær nettleie forbruk for sitt uttak fra nettet.

Innmatet mengde vil bidra til å redusere det elektriske tapet i vårt strømnett. Denne reduksjonen vil våre plusskunder få betalt for gjennom Nettleie innmating.

Plusskunde, nettleie

Alle priser er inkl. mva.

Nettleie  innmating
Nettleie forbruk
 Fastbeløp 0,-
Se ordinær nettleie

 Energipris 

Energipris = Innmating(kWh) x Spotpris(øre      pr. kWh) x Marginaltapssats (%)

                Marginaltapssatser:
                -6,5 % vinter (Nov-April)
                -5,0 % sommer (Mai-Okt)
 

Plusskunde, kraftpris

Alle priser er inkl. mva.

Kraftpris innmating
Kraftpris forbruk
 Kraftpris   

Nordpool områdepris
                  - 1 øre/kWh                         
Egen avtale med din kraftleverandør
 

Tilskudd

Enova kan gi ulike tilskudd til boligeiere som bidrar med fornybar energiproduksjon. Les mer om tilskudd for el-produksjon

Hva gjør jeg for å bli plusskunde?


  • Kunden kontakter en godkjent elinstallatør som sender melding om installasjonsarbeid til Gauldal Nett AS.
  • Gauldal Nett AS behandler meldingen og vurderer behovet for evt. forsterkninger i nettet. Forsterkninger utføres av gauldal Nett AS etter avtale med kunden.
  • Kunden inngår plusskundeavtale med Gauldal Nett AS.
  • Måleutstyr monteres av Gauldal Nett AS.

Når produksjonsanlegg meldes inn til nettselskapet skal det være vedlagt dokumentasjon om sikker frakopling ved avbrudd i nettet.

Det er krav om at innmatingen i nettet er forsvalig og tilfredstiller kravene.  Vekselsretterne, som omformer solstrømmen fra likestrøm til vekselstrøm, må ha utstyr som automatisk kobler ut innmating av produksjon når det arbeides på strømnettet.

 

Plusskundeordningen

Plusskundeordningen er ikke et krav for kunde eller nettselskap. Kunden og nettselskapet, som har konsesjon i området, må derfor være enige om behandlingen av overskuddskraften. Kunden kan altså ikke gjøre krav på den forenklede behandlingen som er beskrevet i vedtak fra NVE 16. mars 2010.

Regelverk fra 1. januar 2017

NVE har vedtatt endringer i kontrollforskriften som blir gjeldende fra 1. januar 2017. Det innføres en ny definisjon av plusskunder, og fritak fra andre tariffledd for innmating blir en rettighet for alle plusskunder, uavhengig av hvilket nettselskap kunden er tilknyttet.
Nettselskapet har frem til idriftsetting av Elhub (planlagt vår/sommer 2017) fortsatt anledning til å kjøpe overskuddskraft fra sine plusskunder.

Mer info om krav og regler for plusskunder finner du hos www.nve.no/Plusskunder

GAULDAL NETT AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 35 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalnett.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode