In English
Finn oss på Facebook

Utbyggers kostnader

Utbyggers kostnader

Kostnader ved tilknytning av anlegg/omgjøringer av eksisterende anlegg.

Gauldal Nett har ikke tilknytningsgebyr, men praktiserer fullt anleggsbidrag. Dette betyr at alle kostnader som er relatert til kundens behov dekkes av kunden.

Fra 01.01.18 innfører Gauldal Nett bunnfradrag på kunde/utbyggers anleggsbidrag.

Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet (anleggskostnad) minus et bunnfradrag.

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, jf. §17-5 iforskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, samt Gauldal Nett sine gjeldende regler for anleggsbidrag.

I beregningsgrunnlaget for anleggsbidrag inngår fra 01.01.18 et bunnfradrag på inntil 150.000 kroner. Dette er likt for alle kunder.

Bunnfradraget gis for utbyggingskostnader ved nye installasjoner som tilknyttes strømnettet. Det gis også bunnfradrag for nettforsterkning som følge av kunders behov for økt effektuttak fra strømnettet.

For bolig-/hyttefelt som tilknyttes nettet over tid aktiveres bunnfradraget til den som er tiltakshaver for nettilknytningen (hver enkelt kunde i feltet).

Der det ikke er tilknytningsklare boliger eller hytter når fordelingsnettet bygges, vil det i tillegg trekkes ett bunnfradrag fra utbyggers anleggsbidrag.

Bunnfradrag gjelder ikke for fra- og tilkobling eller kundeinitierte endringer som ikke medfører kapasitetsøkning i stikkledningen.

Anleggsbidraget beregnes ut fra forskrifter gitt av myndighetene (Norges vassdrags- ogenergidirektorat, NVE).

GAULDAL NETT AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 35 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalnett.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode