In English
Finn oss på Facebook

Om konsernet

Orgplan 08.09.2015


Gauldal Energi AS er i dag organisert som et konsern med 6 datterselskaper. Midtre Gauldal Kommune eier morselskapet 100%. Konsernets samlede omsetning er ca 125 mill. nok


Gauldal Energi AS
Virksomhetsområdene i selskapet er kraftproduksjon, kraftsalg, fjernvarme i tillegg til økonomi og HR-funksjon for de øvrige selskapene. Selskapet har 8 ansatte.


Om datterselskapene:

Gauldal Nett AS
Nettvirksomheten ble 01.09.2010 skilt ut i eget selskap. Selskapets aktiviteter er distribusjon av strøm i Midtre Gauldal kommune og Holtålen kommune. Selskapet ble solgt til Norgesnett Holding AS fra 01.01.2018.

Gauldal Installasjon AS
Selskapet skiftet navn fra GE Elektro AS i desember 2008. Installasjonsvirksomheten i selskapet har vært drevet som 100% eid datterselskap siden 01.01.2007. Selskapet har 17 ansatte inkl. lærlinger.

Gauldal IKT
Selskapet skiftet navn fra GaulaNett i desember 2008. Selskapets aktiviteter er produksjon og salg av digitale aksesstjenester samt it-drift tjenester. Selskapet er et 100% eid datterselskap. Selskapet har 6 ansatte  samt lærling.

Gauldal Eiendom AS
Selskapet eies sammen med Midtre Gauldal Kommune (40% eier). Selskapet kjøpte den tidligere Vegstasjonen i Kjørkvollveien 1 på Støren, som nå er utviklet til Støren Næringssenter.

Gauldal Renewable Energy AS
Gauldal Renewable Energy AS ble etablert sommeren 2012 . Selskapets virksomhet er å investere i selskaper og prosjekter innenfor utbygging av fornybar energi. Dette innebærer også deltakelse i andre selskaper med lignende formål.

Gauldal Smart Energi AS
Gauldal Smart Energi AS ble etablert høsten 2015 og er et 100% datterselskap. Selskapets formål er å selge løsninger innen ren fornybar energi, primært basert på sol- og vindenergi.

28344 Gauldal energi (178)Hovedkontor i Støren Næringssenter, Kjørkvollveien 1 på Støren.GAULDAL ENERGI AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 00 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalenergi.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode