In English
Finn oss på Facebook

Biovarme

Gauldal Energi leverer fjernvarme tilsvarende en energimengde på 3,2 GWh årlig på Støren.

Gauldal Biovarme AS var i oppstarten et 100% eid datterselskap av Gauldal Energi AS, men ble 23.12.2014 fusjonert inn i Gauldal Energi AS.

Gauldal Biovarme startet høsten 2010 med å levere fjernvarme til de største offentlige byggene på Støren. I første trinn ble det lagt ca 1500 meter rør fra fyrkjelen hos Støren Trelast og til Gauldal skole- og kultursenter, Rådhuset, Helsesenteret, Støren Barneskole, Støren Barnehage og Størenhallen.
I 2013 ble nye omsorgsboliger, Byggmakker og Gauldal Energi koblet til.

Planene om fjernvarme på Støren lå i over 20 år, men utbyggingen av distribusjonsnettet for fjernvarmen var ikke lønnsomt. Ved nye offentlige bygg ble det så krav om alternativ fornybar oppvarming og da ble fjernvarme en realitet.

Kontakt

Telefon 72 43 80 00


post@gauldalenergi.no


Postadresse:
Gauldal Energi AS
Postboks 57
7291 Støren
GAULDAL ENERGI AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 00 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalenergi.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode