In English
Finn oss på Facebook

Strømforsikring

Strømforsikringen med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Nyhet!
Strømforsikring med trippelgaranti dekker fra 01.01.2018 også nettleiedelen av faktura. Prisen øker fra 1 kr dagen til 1,50 kr dagen fra samme dato.
Ønsker du ikke forsikringen kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

Ingen regning fra oss hvis du blir sykemeldt
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

Ingen egenandel hvis lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-
Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

 • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
 • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
 • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
 • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden

Forsikringsbevis og vilkår fra 01.01.2018
Forsikringsbevis og vilkår til og med 31.12.2017

Håndskade_000004232369Small

Skademelding:


Sykemelding

Arbeidsledig

Egenandel

  eller ring 815 70 014
  tastevalg 3 "allianse everk" 


  Vardia

  Hvis du har andre spørsmål ring 72 43 80 00 eller send epost til kunde@gauldalenergi.no
  GAULDAL ENERGI AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 00 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalenergi.no
  © Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode