In English
Finn oss på Facebook

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Vi tilbyr en frivillig og mer omfattende ulykkesforsikring med dekning på inntil 1,5 millioner kroner. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet (5-100 %) forårsaket av ulykke, og sikrer deg økonomisk trygghet fra kr 70,- pr. måned. Forsikringspremie betales over strømregningen.


• Gjelder ved ulykke i hjemmet og gir en dekning på
   inntil kr 1.500.000,-

• Gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet, og gir en dekning på  
   inntil kr 600.000,-

• Du behøver ingen helseerklæring for å kjøpe denne forsikringen


Kontakt ACE Insurance på telefon 23 31 54 40
kundeservice@ace-ina.com
GAULDAL ENERGI AS - 7290 Støren - sentralbord 72 43 80 00 - vakttelefon 72 43 80 60 - faks 72 43 80 50 - post@gauldalenergi.no
© Copyright Gauldal Energi AS 2012 • Design: InCreo og CMS: Wondercode